Solutions - free css template

FORUM SAYFASI

Osmaniyenin tarihçesi

OSMANİYENİN TARİHİ

M.Ö. 3000 yıllarından başlayarak bir çok devlet ve beyliğin yaşadığı ve egemen olduğu Ceyhan Irmağı havzası içinde yer alan Osmaniye, Çukurova’nın bereketli topraklarının doğusunu oluşturmaktadır.
Kalkolitik ve ilk tunç çağlarında Lelegler adlı kavmin hüküm sürdüğü topraklar, daha sonraları Büyük Hitit Devleti, Asur, Roma, Bizans, Selçuklular ve nihayet Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmiştir.
Türklerin Anadolu’yu fethiyle beraber 1080’li yıllarda Osmaniye’ye Ulaşlı aşiretinin yerleştiğini görürüz. Ulaşlı aşiretinin Osmaniye’ye yerleşmesi kuruluşunun başlangıcı sayılabilir.
Osmaniye ve bölgesi, Memlük Türklerinin Mısır’da kuvvetlenmesiyle beraber, Memlüklülerin yönetimine girmiş ve 1250-1517 yılları arasında bu devletin hakimiyetinde kalmıştır. Bu hakimiyet esnasında büyük Türk göçleri olmuş, Kınık, Bayat, Yüreğir aşiretleri bölgeyi tamamen Türkleştirmişlerdir. 1277 yıllarında Oğuz boylarından 40 bin Halep Türkmeni Osmaniye’de iskan edilmiştir. 1517-1696 yılları arasında “Kınık Nahiyesi” olarak Payas Sancağına bağlılığı devam etmiş, 1522 yılında Maraş’ta Zülkadiriye eyaletine, daha sonra Halep eyaletine bağlanmıştır. 1840 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa döneminde Osmanlılara bırakılmış, Adana eyaletine bağlanmıştır. 1865 yılında Derviş Paşa yöre halkını Hacı Osmanlı köyü civarında iskan etmiş ve Osmaniye kazası olarak teşkilatlandırarak, Payas Sancağı Yarpuz’a taşınınca Osmaniye’de Cebel-i Bereket Sancağı adını almıştır. 2. Meşrutiyet ile Sancak merkezi Osmaniye’ye taşınmış, 1924 yılına kadar bu şekilde devam etmiştir. Cumhuriyet’in ilanı ile vilayet olmuş, 1933 yılında tekrar ilçe olarak idari yapısını sürdürmüştür.
Geçirdiği bütün dönemlerde Osmaniye, kavimlerin istilasına ve işgaline uğramıştır. En son 1. Dünya Savaşında İngiliz ve Fransızların işgaline uğramış, Ermenilerle “çete harbi” bastırılmış , bu savaş 7 Ocak 1922’de son bulmuştur. Bu gün Osmaniye’nin kurtuluş günü olarak her yıl görkemli törenlerle kutlanmaktadır.
24.10.1996 tarihinde eski hakkı iade edilmiş ve Osmaniye il statüsüne kavuşmuştur.
ESKİ YÖNETİCİLERİ
Aralık 1921 ‘de Osmaniye Sancağı T.C. Hükümeti sınırları içine alındı.1924’te Vilayet oldu. Cebeli Bereket vilayeti olarak T.B.M.M.’e 3 mebus gönderdi. O zaman ki Osmaniye il örgütü şöyle idi :
Osmaniye ( Tacirli, Kaypak, Yarpuz, Merkez )
Ceyhan ( Sırkıntı, Yumurtalık, Merkez )
İslahiye ( Hassa, Keferdiz, Merkez )
Dörtyol ( İmraniye, Erzin, Payas, Merkez )
Bahçe ( Haruniye, Merkez )
Vilayet 1933’te kaldırıldı. Osmaniye, Dörtyol, Bahçe ve Ceyhan; Seyhan iline, İslahiye ise Antep iline bağlandı. 1938’de Hatay Anavatana eklenince Dörtyol ve hassa Hatay iline eklendi.
Yumurtalık ( Ayas) ; Osmaniye’nin deniz iskelesi idi.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI
Palalı Yusuf Ağa
Bicik Hüseyin efendi (Sultan Hamid devri)
Neşet BeyAslankurt
Mustafa Efendi (İşgalden önce )
Fettah Ahmet Efendi (İşgalden önce)
Çoloğlu Hacı Ahmet Efendi (İşgalde)
Çalıkoğlu Ahmet Efendi (İşgalde)
Hasan Fehmi Efendi (İşgalde)
Neş’et Bey (İşgalde)
Topal Ökkeş Efendi (İkinci İşgalde)
Haydar KILIÇASLAN
Çalıkoğlu (Cumhuriyet devri)
Dr.Ahmet ALKAN Bey (1930 seçim ile )
Abdurrezzak GÜVENÇ
Palalı Ahmet Efendi
Dr. Ahmet ALKAN Bey
Dr. İhsan GÖKNEL (1950)
Hasan TAŞKAN
Yusuf ÇENET
İshak ERSOY
Ali ARGUVANLI
Ahmet ERSOY
Yusuf ÇENET
Hasan ÇENET Hızlı Reis
VİLAYET ÖNCESİ KAYMAKAMLARI
Hacı Bekir efendi (1885)
Mes’ut Bey
Hüsamettin BeySüleyman
Kâni Bey
Yzb. Galip Bey
Fatih Bey
Ali Galip Bey
Rauf Bey
Fuat Bey
Hüsnü Bey
Hilmi Bey (Mutasarrıf)
İLK VALİLER
Sait Bey (İlk Vali :1924 -1927)
Ali Galip bey (1927-1932)
Ziya Bey (Son Vali : 1932-1933)
VİLAYET SONRASI KAYMAKAMLARI
Osman TEKE (1933)
Gafur SOYLU
İdris KEMAL
Mehmet HAZER
Vasfi Bey
Ahmet TEMİZ
İhsan OLGUN
Kâzım ONAT
Akif İŞCAN (1938)
İlhan ENGİN
Kâzım ATAKUL
Mahmut GÜRLÜK
Nejdet YALÇIN
Ali Münip İLBAN
Edip ERGÜN (1948)
Hadi KOÇAK
Tayyar TOPRAK (1957)
Seyfettin NALİŞ
Ali ÇAMUR (1961)
Ali ARGUVANLI
İLK MİLLETVEKİLLERİ
Hoca Reşit Efendi (1908)
Topçu İhsan Bey (Karayanur- 1923)
Avni PaşaNaci

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Umur Gürsoy( sonbursaliyahoo.com ), 26.03.2021, 18:45 (UTC):
Daha önce duymadığımı isimler var. Kaynaklarınızı adresime yazar mısınız. veya buraya.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol